Høring - forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport)

19. september 2014

Høringsfrist 13.11.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt fra Helse- og omsorgsdepartementet forslag om forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport).

Departementet foreslår at utbetalingen til pasientene som hovedregel skal baseres på en standard kilometergodtgjørelse, uavhengig av om pasienten benytter kollektiv transport, egen bil eller drosje. Det er strekningens lengde som ligger til grunn for utbetalingen. Dette vil erstatte dagens hovedregel om at reiser dekkes etter taksten for billigste rutegående transportmiddel. Ved reiser over 300 kilometer (som oftest fly) skal utbetalingen til pasientene fremdeles baseres på billigste rutegående transport. Det foreslås en rekke avklaringer for å sikre en ensartet praktisering av regelverket. Ifølge Helse – og omsorgsdepartementet skal forslagene bidra til å gjøre regelverket mer forståelig, forenkle pasientenes innsending av krav og legge til rette for en mer kostnadseffektiv administrasjon av ordningen.

Les om høringen fra Helse- og omsorgsdepartementet 

Saksbehandler

Pål Alm-Kruse Avdeling for jus og arbeidsliv