Høring - forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport)

19. september 2014

Høringsfrist 13.11.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Pål Alm-Kruse Avdeling for jus og arbeidsliv