Høring – Norsk veileder i praktisk anafylaksihåndtering

02. september 2014

Høringsfrist 28.10.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Sofie Torp | Medisinsk fagavdeling