Høring fra Akademikerne: Forslag om endret minstegrense i Statens pensjonskasse, pensjonsordning for sykepleiere og pensjonsordning for apotekvirksomhet

27. august 2014

Høringsfrist 25.09.2014

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Henrik Skomedal Avdeling for jus og arbeidsliv