Høring - Forslag til endring i blåreseptforskriften for legemidler til behandling av hepatitt C

09. juli 2014

Høringsfrist 02.09.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Sofie Torp Medisinsk fagavdeling