Høring - forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort

02. juli 2014

Høringsfrist 26.08.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort.

Forslaget innebærer at fastleger ikke lenger skal skrive under på skjemaet der kvinnen begjærer abort, og heller ikke legge ved en skriftlig henvisning. Departementet foreslår også å presisere at fastleger med felleslister bare kan fordele oppgaver seg imellom for å dekke opp for ubesatte stillinger eller avtalehjemler, ferie- eller annet fravær eller av hensyn til kvaliteten på helsehjelpen. Ordningen med felleslister åpner ikke for at fastleger kan fordele arbeidsoppgaver seg imellom av samvittighetsgrunner.

Videre foreslår departementet å tydeliggjøre kommunenes ansvar for å sørge for at fastlegenes praksis er i tråd med regelverket.

Les mer om høringen på Helse- og omsorgsdepartementets hjemmeside.

Saksbehandler

Aadel Heilemann | Avdeling for jus og arbeidsliv