Høring - forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort

02. juli 2014

Høringsfrist 26.08.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Aadel Heilemann Avdeling for jus og arbeidsliv