Høring - Invitasjon til høring - Regional plan for hudfaget 2014 – 2020

25. juni 2014

Høringsfrist 26.08.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv