Høring - Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger

25. juni 2014

Høringsfrist 21.07.2014

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv