Høring - Veileder for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak

24. juni 2014

Høringsfrist 16.09.2014

Fristen er utløpt

Sammen med revidert versjon av utredningen om fremtidig spesialitetsstruktur med tilhørende konsekvensutredning, har Helsedirektoratet sendt «Veileder for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak» på høring.

Helsedirektoratet oppfordrer høringsinstansene til å se disse to sakene i sammenheng.  Legeforeningen har valgt å skille de to problemstillingene i den interne høringen, slik at forslag til fremtidig spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak sendes ut som to separate saker. Det er imidlertid ønskelig at Veileder for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak ses i sammenheng med de deler av spesialitetsstrukturen som omhandler arbeid i akuttmottak. Denne høringen omfatter Veileder for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak.  Mer informasjon finnes i høringsbrevet fra Legeforeningen i margen til venstre.

Saksbehandler

Ole Anders Stensen | Medisinsk fagavdeling