Høring - Veileder for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak

24. juni 2014

Høringsfrist 16.09.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ole Anders Stensen | Medisinsk fagavdeling