Høring – Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

17. juni 2014

Høringsfrist 25.08.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Lars Duvaland Avdeling for jus og arbeidsliv