Høring – Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

17. juni 2014

Høringsfrist 25.08.2014

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Lars Duvaland Avdeling for jus og arbeidsliv