Høring - Forslag til endringer i abortforskriften - presisering av grensen for senabort

10. juni 2014

Høringsfrist 21.08.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i abortforskriften - presisering av grensen for senabort.

Endringene skal presisere gjeldende yttergrense for når abort kan innvilges ved vurdering av fosterets levedyktighet. Det foreslås at det fremgår av forskriften at foster skal antas å være levedyktig etter utgangen av 22. svangerskapsuke. Presiseringen av 22-ukers grensen endrer ikke gjeldende unntak om at abort kan innvilges dersom fosteret har en tilstand som er uforenelig med liv eller dersom svangerskapet medfører en overhengende fare for kvinners liv eller helse.

Les mer om høringen: Forslag til endringer i abortforskriften - presisering av grensen for senabort

Saksbehandler

Aadel Heilemann Avdeling for jus og arbeidsliv