Høring - Forslag til endringer i abortforskriften - presisering av grensen for senabort

10. juni 2014

Høringsfrist 21.08.2014

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Aadel Heilemann Avdeling for jus og arbeidsliv