Høring - om veileder for somatiske akuttmottak fra Helsedirektoratet

08. mai 2014

Høringsfrist 19.05.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ole Anders Stensen Medisinsk fagavdeling