Høring - Veileder for Nødnett i helsetjenesten

05. mai 2014

Høringsfrist 28.05.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har laget en veileder for Nødnett i helsetjenesten. Veilederen skal beskrive hvordan helsetjenesten bør kommunisere og samhandle i Nødnett.

Målet er å klargjøre rammer og beskrive de endringer som følger av overgang fra Helseradionett til nytt Nødnett. Veilederen skal ifølge Helsedirektoratet vise retning og gir forslag til hvordan helsetjenesten bør forberede seg på og videreutvikle bruk av Nødnett. Veilederen retter seg mot både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Veilederen beskriver blant annet:

  • eksisterende rammeverk
  • roller og ansvar
  • nye funksjoner og muligheter i Nødnett
  • nye samarbeidsmønstre

Les mer om høringen her 

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv