Høring - Veileder for Nødnett i helsetjenesten

05. mai 2014

Høringsfrist 28.05.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv