Høring – utviklingsplan for Sørlandet sykehus 2030

21. mars 2014

Høringsfrist 13.10.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ringnes Anne Samfunnspolitisk avdeling