Høring - Finnmark som utdanningsarena i medisinstudiet ved UiT Norges arktiske universitet

20. mars 2014

Høringsfrist 10.04.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling