Høring - utkast til spesialist- og overgangsregler for ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

12. mars 2014

Høringsfrist 07.04.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Merete Dahl Medisinsk fagavdeling