Høring - utkast til spesialist- og overgangsregler for ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

12. mars 2014

Høringsfrist 07.04.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om utkast til spesialist- og overgangsregler for ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin.

Helsedirektoratet har i samarbeid med ekstern arbeidsgruppe og gjennom intern prosess i direktoratet laget utkast til spesialistregler og overgangsregler. Det er også laget en mer omfattende rapport som redegjør for andre forhold vedrørende den nye spesialiteten. Helsedirektoratet ønsker spesielt tilbakemelding på forslag til spesialistregler (krav til tjeneste, kurstimer, veiledning), overgangsregler (lengde på overgangsperiode, krav til tjeneste, dokumenter av kunnskap og kompetanse) og målbeskrivelse.

Helsedirektoratet imøteser alle tilbakemeldinger, men ønsker at følgende deler av forslaget vurderes spesielt:

Spesialistreglene:
- Krav til tjeneste
- Totalt antall timer i kurs
- Krav til klinisk veiledning 1 time/uke

Overgangsreglene:
- Lengde på overgangsperiode
- Krav til tjeneste
- Dokumentasjon av kunnskap og kompetanse
- Målbeskrivelse (kap. 2 i rapporten)  

Les om høringen HER.

Saksbehandler

Merete Dahl Medisinsk fagavdeling