Høring om forslag til forskrift om forsøksordning med spesialistutdanning av leger i avtalepraksis

11. mars 2014

Høringsfrist 20.03.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til forskrift om forsøksordning med spesialistutdanning av leger i avtalepraksis.

Helse- og omsorgsdepartementet skal igangsette en forsøksordning med spesialistutdanning av leger hos legespesialister som har avtale om driftstilskudd gjennom regionalt helseforetak (avtalespesialister). For å kunne gjennomføre forsøket på en hensiktsmessig måte må det blant annet etableres en ordning for det økonomiske oppgjøret mellom pasientene og folketrygden. Departementet legger i høringsnotatet frem forslag om en tidsbegrenset forskrift som åpner for at det ytes stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling av lege som er i spesialist-utdanning hos en avtalespesialist. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet er hensikten å høste erfaringer med spesialistutdanning av leger hos avtalespesialister og på sikt bedre kvaliteten i spesialistutdanningen.

Helse- og omsorgsdepartementets høringsfrist er dessverre svært knapp. Dersom noen av foreningsleddene har spørsmål til høringen eller ha behov for utsatt frist ta kontakt med saksbehandler Siri Næsheim, siri.naesheim@legeforeningen.no, tlf. 23109163.

Les om høringen HER

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv