Høring om forslag til forskrift om forsøksordning med spesialistutdanning av leger i avtalepraksis

11. mars 2014

Høringsfrist 20.03.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv