Høring - Prosedyrer for rusmiddeltesting

04. mars 2014

Høringsfrist 09.04.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om prosedyrer for rusmiddeltesting.
Utkastet erstatter «urinprøverundskrivene! IS-13 og IS-14 fra 2002.

Hensikten med prosedyrene er å bidra til at rusmiddeltesting utføres på en kvalitetssikret måte, og at rusmiddeltesting for kontrollformål utføres etter rettstoksikologiske prinsipper. Alle rekvirenter, prøvetakere og laboratorier som er involvert i rusmiddeltesting forutsettes å sette seg inn i prosedyrene.  

I prosedyren skilles det mellom prøver tatt i medisinsk øyemed og prøver tatt for kontrollformål (tidligere kalt «sanksjonære prøver»). Helsedirektoratet anbefaler at sistnevnte alltid tas med i rettstoksikologiske prinsipper. Helsedirektoratet ønsker særskilt tilbakemelding på to spørsmål:  

  • Er dette skillet hensiktsmessig?
  • Er dagens praksis i overensstemmelse med forslaget til prosedyrer?

Lenken til høringen:
http://helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/prosedyrer-for-rusmiddeltesting.aspx


Saksbehandler

Kari Schrøder Hansen | Medisinsk fagavdeling