Høring - Prosedyrer for rusmiddeltesting

04. mars 2014

Høringsfrist 09.04.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Kari Schrøder Hansen Medisinsk fagavdeling