Høring fra Akademikerne: Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2014

05. februar 2014

Høringsfrist 02.04.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Akademikerne om invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2014.

Akademikerprisen er opprettet i et samarbeid mellom primærforeningene i hovedorganisasjonen, og skal i prinsippet gis som et samlet beløp til norske eller utenlandske enkeltpersoner for deres bidrag til akademisk frihet og for å støtte deres arbeid i kunnskapsformidling. Prisen består av en pengesum på kr. 100.000, samt et diplom og en skulptur av Nico Widerberg.

I henhold til retningslinjene for prisen er det hovedstyrene i Akademikernes medlemsforeninger som kan fremme forslag på kandidater til prisen. Legeforeningen inviterer med dette alle foreningsledd til å komme med forslag til kandidater. Sentralstyret vil behandle forslagene og innstille en kandidat på sitt møte 29.april.

Hovedhensikten med prisen er at kandidaten står for og viser akademisk metode og akademisk frihet i sitt arbeid. Det er ønskelig at prisen bidrar til å bygge opp Akademikernes identitet og skaffe publisitet og medieoppmerksomhet. Juryen vil i tillegg legge vekt på at kandidaten:

Arbeider med et tema som bør ha offentlig oppmerksomhetHar norsk eller nordisk tilknytningHar en del år igjen innen akademisk virke.

Vi minner om at kandidaten bør jobbe med spørsmål aktuelle for hele akademikergruppen.

Foreningene har ansvaret for å kvalitetssikre kandidatenes faglige prestasjoner, forslaget som oversendes juryen skal være begrunnet i henhold til prisens formål. Det vil bli lagt vekt på faglig spredning i tildelingen. Begrunnelsen bør være på ca. ½ til 1 A4-side helst vedlagt kandidatens CV.

Linken til høringen kan leses her.

 

 

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling