Høring fra Akademikerne: Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2014

05. februar 2014

Høringsfrist 02.04.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling