Høring om endringer i alkoholloven – åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk mv.

30. januar 2014

Høringsfrist 02.04.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i alkoholloven – åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk mv.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å åpne for at AS Vinmonopolet kan holde sine butikker åpne jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften. Det foreslås videre å åpne for salg av alkoholholdig drikk fra AS Vinmonopolet og dagligvarebutikker på valgdager og dager for folkeavstemning. Departementet ber også høringsinstansene om å vurdere om det bør gjøres endringer i regelverket for når det kan skje utlevering av alkoholholdig drikk bestilt via internett eller telefon fra AS Vinmonopolet.

Lenken til høringen:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/horing-om-endringer-i-alkoholloven--apni/horingsbrev.html?id=749833

 

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling