Høring om endringer i alkoholloven – åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk mv.

30. januar 2014

Høringsfrist 02.04.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling