Høring - plan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

29. januar 2014

Høringsfrist 19.02.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv