Høring – reservasjonsordning for fastleger

27. januar 2014

Høringsfrist 31.03.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Aadel Heilemann | Avdeling for jus og arbeidsliv