Høring - forslag til endringer av De etiske regler for leger

21. januar 2014

Høringsfrist 02.03.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine KathrinTønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv