Høring - Rapport fra utvalg om lønnsdannelse

15. januar 2014

Høringsfrist 17.02.2014

Fristen er utløpt

Fra Finansdepartementet har Akademikerne mottatt til høring innstilling fra utvalg som har vurdert lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi (Holden III). Akademikerne ønsker å avgi høringssvar i denne saken.

Kort om høringen: Et utvalg som har vurdert lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi (Holden III-utvalget)  avga sin innstilling til Finansdepartementet desember 2013. Utvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon den 14. desember 2012 av regjeringen Stoltenberg II. Utvalget ble bedt om å vurdere erfaringer med lønnsdannelsen gjennom de tolv årene som er gått siden handlingsregelen og inflasjonsmålet for pengepolitikken ble innført. Utvalget ble også bedt om å drøfte makroøkonomiske utviklingstrekk som kan skape utfordringer for norsk økonomi og lønnsdannelsen framover. Finansdepartementet ønsker høringsinstansenes syn på utvalgets innstilling.

Les om høringen her

Saksbehandler

Henrik Skomedal | Avdeling for jus og arbeidsliv