Høring - Rapport fra utvalg om lønnsdannelse

15. januar 2014

Høringsfrist 17.02.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Henrik Skomedal Avdeling for jus og arbeidsliv