Oppnevnelse til ankenemnd - Råd for legemiddelinformasjon

22. desember 2015

Høringsfrist 01.02.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv