Høring - Forslag om endring av funksjonsperiode for organisasjonsledd i Legeforeningen

18. desember 2015

Høringsfrist 04.02.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Etter anmodning fra sentralstyret har sekretariatet sett på endringsforslag for start av funksjonsperiode for organisasjonsledd i Legeforeningen.

Sentralstyret drøftet på sitt arbeidsmøte i september muligheten for en diskusjon om hvorvidt tidspunktet for start av funksjonsperioden for organisasjonsledd i Legeforeningen bør endres. Det overordnende hensynet er Legeforeningens politiske innflytelse. Å skifte politisk ledelse i september måned, tre måneder eller valget, anses som mindre heldig.

Legeforeningen har mottatt flere innspill på at dagens ordning har betydning for Legeforeningens politiske innflytelse i perioden fra presidenten og sentralstyret velges, til disse tiltrer. Dette er en periode der det pågår viktige politiske prosesser i Norge. Det bør vurderes om et endret tidspunkt for start av funksjonsperiode vil styrke Legeforeningens politiske innflytelse. Hensynene til forutsigbarhet og klarhet utad om politisk ansvar taler for at politisk ledelse bør tiltre kort tid etter valget.

Se brevet fra Legeforeningen for nærmere redegjørelse av saken.

Saksbehandler

Hege Synne Rahm Avdeling for jus og arbeidsliv