Høring - Forslag om endring av funksjonsperiode for organisasjonsledd i Legeforeningen

18. desember 2015

Høringsfrist 04.02.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hege Synne Rahm Avdeling for jus og arbeidsliv