Høring - endringer i arbeidsmiljøforskriftene - vold og trusler om vold i arbeidslivet

17. desember 2015

Høringsfrist 02.02.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Synne Bjørvik Staalen Avdeling for jus og arbeidsliv