Høring - Landsstyremøtet 2016 – Synspunkter på vinkling av helsepolitisk debatt og aktuelle saker

16. november 2015

Høringsfrist 23.12.2015

Fristen er utløpt

Sentralstyret ber om synspunkter på deres forslag til saker til landsstyremøtet 2016 og vinkling på den helsepolitiske debatten.

Landsstyremøtet 2016 avholdes 24. - 26. mai 215 på Soria Moria. For å forberede landsstyremøtet best mulig har sentralstyret drøftet vinkling på den helsepolitiske debatten og forslag til saker som skal behandles under «Sak 9 Aktuelle saker». Sentralstyret foreslår at tema for, og innledere i, den helsepolitiske debatt blir:  

15 måneder til Stortingsvalgkampen – hvor går de politiske og ideologiske skillelinjene i helsepolitikken? 

Utfordrer:
•  Marit Hermansen, president

Innledere:
•  Bent Høie, helseminister
•  Torgeir Michaelsen, helsepolitisk talsmann Ap, medlem av Stortingets helse- og
    omsorgskomite  

Spørsmål og dialog  

Sentralstyret foreslår følgende saker til Sak 9 Aktuelle saker:  

Sak 9.1.                Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier
Sak 9.2.                Rettshjelp/juridisk bistand til leger
Sak 9.3.                God kvalitet på den medisinske grunnutdanningen
Sak 9.4.                Etterutdanning for overleger og legespesialister
Sak 9.5.                13 år med foretaksmodell – erfaringer og mulige alternativer
Sak 9.6.                Medisinskfaglig ledelse i kommunene  

Se brev fra Legeforeningen for nærmere utdyping av sakene.

Saksbehandler

Jorunn Fryjordet | Samfunnspolitisk avdeling