Høring - Landsstyremøtet 2016 – Synspunkter på vinkling av helsepolitisk debatt og aktuelle saker

16. november 2015

Høringsfrist 23.12.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jorunn Fryjordet Samfunnspolitisk avdeling