Høring – policynotat fra Legeforeningen «Styrket satsing på rehabilitering»

02. november 2015

Høringsfrist 15.12.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ole Anders Stensen Medisinsk fagavdeling