Høring - policynotat om antibiotikaresistens

27. oktober 2015

Høringsfrist 05.01.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling