Høring - Mandat for faglige referansegrupper og fagråd for de seks laboratoriefagområdene som omfattes av Norsk laboratoriekodeverk

19. oktober 2015

Høringsfrist 17.11.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fått til høring mandat for faglige referansegrupper og fagråd for de seks laboratoriefagområdene som omfattes av Norsk laboratoriekodeverk (NLK).

Sekretariatet viser til de tidligere prosessene som har vært i forbindelse med Norsk laboratoriekodeverk og antar at styrene i de ulike laboratoriefagene er kjent med dette.  

NLK skal nå over i driftsfasen og man skal erstatte dagens arbeidsgrupper med faglige referansegrupper. Disse skal gi faglige råd til Helsedirektoratet i områder omfattet av kodeverket. Det er planlagt 10 revisjoner av NKL per år.  

Hvert regionale helseforetak skal oppnevne 1 fagrepresentant innen hvert laboratoriefag til de faglige referansegruppene. Denne fagrepresentanten kan være lege, bioingeniør, kjemiker eller fagperson med annen relevant bakgrunn.  

Vi ber spesielt om høringsuttalelser vedrørende sikring av faglig kompetanse på basis av de foreslåtte mandater og sammensetning.  

Ved spørsmål, kontakt Kari Schrøder Hansen 

Saksbehandler

Hedda Maurud | Medisinsk fagavdeling