Høring - forslag til endringer i psykisk helsevernloven

14. oktober 2015

Høringsfrist 08.12.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv