Høring - Endret forslag til bestemmelser for førerrett ved diabetes

06. oktober 2015

Høringsfrist 24.10.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ole Anders Stensen Medisinsk fagavdeling