Høring - Endret forslag til bestemmelser for førerrett ved diabetes

06. oktober 2015

Høringsfrist 24.10.2015

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Ole Anders Stensen Medisinsk fagavdeling