Høring – Utkast på rapport og policynotat om forskningsfinansiering fra Legeforeningens forskningsutvalg

29. september 2015

Høringsfrist 07.11.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling