Høring -Utredning av Helsedirektoratets og RHFenes oppgaver i fremtidig spesialitetsstruktur (UTSATT FRIST)

08. september 2015

Høringsfrist 29.09.2015

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Merete Dahl Medisinsk fagavdeling