Høring - Styrket gjennomføringsevne innen IKT i helse- og omsorgssektoren

21. august 2015

Høringsfrist 28.08.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen Medisinsk fagavdeling