Høring – revisjon av forskningsetikkloven

13. august 2015

Høringsfrist 23.09.2015

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Helga Bysting Avdeling for jus og arbeidsliv