Høring - Utkast til veileder for tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10

04. august 2015

Høringsfrist 23.09.2015

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling